CAEN xxxx

INFIINTARE P.F.A.

Infiintarea unei Persoane Fizice Autorizate (P.F.A.) se realizeaza la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent. Desfasurarea activitatii economice unui PFA este reglementata de Ordonanta de Urgenta nr 44/ 2008 privind desfasurarea activitatilor economice a persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale cu modificarile si completarile ulterioare. vezi aici

Conform OG 44/ 2008, PFA-ul este Persoana Fizica Autorizata sa desfasoare orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca.

Tot ce trebuie sa faci este sa alegi activitatea principala si activitatile secundare (maxim 5) si sa iti stabilesti sediul profesional.

Contacteaza-ne la 0723.392.400 pentru consiliere

Activitatile PFA-ului se aleg conform codurilor CAEN corepunzatoare Clasificarii activitatilor din economia nationala Rev. 2. Sediul profesional al PFA-ului trebuie stabilit pe teritoriul Romaniei, in conditiile preavazute de lege. Titularul PFA-ului trebuie sa detina un drept de folosinta asupra imobilului unde urmeaza a fi stabilit sediul profesional. Acesta poate fi consemnat intr-un contract de comodat (titlu gratuit) sau contract de inchiriere. In cazul contractului de inchiriere, daca proprietarul este persoana fizica, acesta este obligat sa il inregistreze la Administratia Financiara dupa ce a fost semnat de parti si inainte de a depune dosarul de infiintare PFA la Registrul Comertului.

Activitatea PFA-ului poate fi desfasurata la sediul profesional, in afara sediului (la terti, la sediile beneficiarilor) sau la punctul de lucru (sediul secundar) al PFA-ului. In cazul in care se va desfasura activitate la sediul profesional, proprietarul imobilului este obligat sa isi depuna documentatia necesara la Directia de Taxe si Impozite a judetului/ sectorului de care apartine si sa declare ca spatiul rezidential este folosit si ca nerezidential. In urma declaratiei, se va emite o decizie de impunere cu suma de plata aferenta impozitului pe cladiri cu destinatie mixta.

In cazul in care la sediul profesional al PFA-ului nu se desfasoara activitate economica, consemnata in certificatul constatator emis de Registrul Comertului, sau PFA-ul nu isi deduce cheltuielile cu intretinerea si utilitatile, proprietarul NU va plati impozit majorat. Insa, proprietarul ramane sa declare la DITL faptul ca spatiul rezidential este folosit si ca spatiu nerezidential.

De asemenea, inainte de a inregistra infiintarea PFA-ului, titularul va trebui sa isi procure toate autorizatiile, avizele etc. necesare desfasurarii activitatii, in conditiile legii.

In functie de activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, PFA-ul trebuie sa faca dovada studiilor, experientei/ pregatirii profesionale.

Acte necesare infiintare PFA

  • Copie C.I. reprezentant
  • Copie a dovezii de spatiu unde va fi stabilit sediul profesional
  • Copii C.I. proprietari
  • Acord vecini/ Asociatie Proprietari (in cazul in care desfasurati activitate la sediu)
  • Documente atestand calificarea in domeniul de activitate in care urmeaza sa activati – copie dupa diplomele de studiu, dupa atestate etc.
  • Specimen de semnatura dat la un notar public