CAEN 5590

5590 – Alte servicii de cazare

Aceasta clasa include asigurarea cazarii temporare sau de lunga durata în camere cu unul sau mai multe paturi sau dormitoare pentru studenti, lucratori sezonieri si alte persoane.

Această clasă include:

-locuinte pentru studenti
-dormitoare scolare
-camine muncitoresti
-pensiuni si internate
-vagoane dormitor