Domeniul de activitate

After-School

Autorizarea unui after-school

after-school

În ultimii ani s-au dezvoltat tot mai multe perspective și tehnici de educare și formare a copiilor, un exemplu fiind educația non-formală, prin stimularea creativității și a încrederii de sine a copiilor. Toate acestea au determinat și apariția unor centre și after-school-uri ce au ca scop realizarea unor activități recreative, educative de către copii, într-un cadru organizat, care să fie în pas cu societatea prezentă.

Pentru siguranța și buna dezvoltare a copiilor, orice after-school trebuie să respecte anumite reglementări legale și să obțină autorizațiile necesare funcționării.

Observând că subiectul autorizațiilor unui after-school nu este foarte clar dezbătut, am considerat oportună scrierea acestui articol mai detaliat, care să ofere o imagine de ansamblu asupra pașilor ce trebuie urmați dacă îți deschizi o astfel de afacere.

Atenție! Te putem ajuta doar pentru Mun. București sau Jud. Ilfov.

Autorizare after-school – SUMAR

 • Activitățile specifice unui after-school nu sunt reglementate de Ministerul Educației, prin urmare, nu sunt necesare autorizații sau avize din partea acestuia, a Inspectoratului Școlar sau de la ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar). 
 • Pentru derularea activității, sunt necesare mai multe coduri CAEN, care se vor autoriza în primă fază la Registrul Comerțului pe proprie răspundere. 
 • De la DSP nu este nevoie să se obțină o autorizație specifică, însă recomandăm solicitarea unei asistențe de specialitate în sănătate publică și apoi, a unui certificat de conformitate, care ar crește încrederea în serviciile oferite. 
 • Pentru activitățile de alimentație este necesară obținerea autorizației de la DSV. 
 • În funcție de suprafața spațiului și activitățile desfășurate, poate fi nevoie de autorizație de funcționare de la ISU (recomandăm inițial solicitarea unui punct de vedere de la aceștia). 
 • Pentru activitățile de alimentație, va fi necesară și obținerea autorizației de la Primărie. 

În rândurile de mai jos îți detaliem fiecare autorizație în parte, dar și alte aspecte utile. Menționăm că acestea sunt informații generale, care se pot modifica în funcție de spațiu și localizare, activitățile desfășurate, autoritățile locale etc și îți recomandăm să verifici aplicabilitatea lor și la instituțiile corespunzătoare din zona în care îți vei desfășura activitatea.

Codurile CAEN specifice unui after-school

Pentru înființarea unui after school, în funcție de activitățile ce vor fi desfășurate, se vor folosi de regulă mai multe coduri CAEN, printre care:

Asigurarea meselor pentru copii este un aspect foarte important pentru un after-school din punct de vedere al autorizațiilor întrucât activitățile de alimentație necesită mai multe autorizații care au rolul de a verifica dacă sunt îndeplinite normele de igienă și sănătate.

De asemenea, menționăm că în funcție de activitățile educative sau recreaționale pe care vrei ca after-school-ul tău să le ofere, este posibil să îți mai trebuiască și alte coduri CAEN corespunzătoare.

Autorizarea la Registrul Comerțului

Această procedură are loc fie chiar de la înființarea societății, fie ulterior, când se dorește realizarea activităților specifice unui after-school, și presupune, pe lângă înregistrarea codurilor CAEN la Registrul Comerțului, și asumarea responsabilității întreprinzătorului de a cunoaște și respecta prevederile legislației în vigoare cu privire la normele sanitar-veterinare, de protecție a mediului și a muncii etc, în funcție de activitățile desfășurate.

Autorizarea codurilor CAEN se face prin completarea unor anexe și declarații pe proprie răspundere de către întreprinzător și, ulterior, reprezentanții anumitor instituții publice (spre exemplu, DSP – Direcția de Sănătate Publică), vor veni în control în locația la care se vor desfășura acele activități.

Mai multe detalii despre toată procedura găsești în articolul Autorizarea codurilor CAEN la Registrul Comerțului.

Obținerea Autorizației de la DSP – Direcția de Sănătate Publică

În primul rând, vrem să punctăm faptul că nu ai nevoie de o autorizație specifică de la DSP înainte de a deschide propriul after-school, însă există câteva aspecte foarte importante asupra cărora vrem să atragem atenția și pe care le detaliem în rândurile următoare.

#1. Activitățile specifice unui after-school se autorizează în baza declarației de proprie răspundere

Acest lucru se realizează la Registrul Comerțului, așa cum am detaliat la secțiunea anterioară și este un aspect foarte important deoarece DSP va primi o evidență a noilor societăți care și-au autorizat codurile CAEN care sunt reglementate de această instituție și vor veni în controale. Astfel, ca antreprenor, trebuie să cunoști și să aplici normele de igienă corespunzătoare spațiului și activităților tale, conform legislației în vigoare.

#2. Poți beneficia de asistență de specialitate de la DSP

Pentru a facilita aplicarea normelor de igienă și sănătate și pentru a te asigura că le îndeplinești corespunzător, DSP oferă asistență de specialitate de sănătate publică, la cererea întreprinzătorilor (nu este obligatorie). Aceasta este o procedură prin care un medic vine la punctul de lucru ales sau la locația vizată pentru desfășurarea activităților unui after-school și te informează asupra modului de îndeplinire a prevederilor legale privind igiena și amenajarea și/sau modificarea spațiului astfel încât să fii în regulă cu toate aspectele legale ce țin de DSP și să fii în regulă la un viitor control. În plus, asistența poate fi foarte utilă, mai ales în cazurile în care locația nu a mai fost utilizată anterior ca și after-school.

Pentru a beneficia de această asistență, trebuie să depui la instituția DSP din județul în care îți vei desfășura activitatea, o documentație specifică, însoțită de o cerere de solicitare și să plătești o taxă de 200 lei.

#3. Poți obține un Certificat de Conformitate de la DSP

Există domenii de activitate în care este bine să arăți clienților că îndeplinești toate normele legale deoarece oferă un plus de încredere față de tine și serviciile tale. Acest lucru poate fi valabil și în privința after-school-urilor, mai ales dacă ne gândim că siguranța copilului este un aspect esențial pentru orice părinte.

De aceea, chiar de la început (recomandat), sau ulterior deschiderii after-school-ului, poți obține de la DSP un Certificat de Conformitate, care atestă faptul că societatea ta îndeplinește toate normele legale privind igiena și sănătatea publică.

Această procedură este una opțională, presupune întocmirea unui dosar cu mai multe documente privind societatea și spațiul în care after-school-ul își desfășoară activitatea, plata a 200 lei, după care, o evaluare din partea unui reprezentant DSP. Dacă toate cerințele igienico-sanitare sunt îndeplinite, se eliberează acest certificat de conformitate, care este valabil pe perioadă nedeterminată, până la schimbarea condițiilor pentru care acesta s-a eliberat. Acest certificat te va ajuta foarte mult și în cazul unui control, fiind ca o garanție a respectării legislației.

Obținerea Autorizației de la DSV – Direcția de Sănătate Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Această autorizație este necesară pentru toate afacerile care au ca obiect de activitate alimentația. Astfel, dacă ai unui din codurile CAEN de alimentație publică, din cele de mai sus, vei avea nevoie și de această autorizație, care este obligatorie.

La instituția DSV din județul în care îți desfășori activitatea, se va depune o documentație care va conține informații specifice despre locație, compartimentarea acesteia, descrierea dotărilor, alimentele produse sau comercializate etc. De asemenea, la depunerea documentației se atașează și dovada unei taxe, în jur de 250 lei (pentru un after-school în București).

Ulterior, o comisie se va deplasa la punctul de lucru pentru evaluare. Dacă spațiul nu îndeplinește anumite cerințe conform reglementărilor legale, va exista un termen, de 30 de zile de regulă, în care să fie rezolvate acele aspecte, urmând ca apoi să fie reevaluată locația și apoi, la îndeplinirea reglementărilor legale, să fie eliberată Autorizația de la DSV.

Obținerea autorizației de la ISU – Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Îndeplinirea obligațiilor de respectare a legii privind securitatea la incendiu este un aspect foarte important, de aceast lucru depinzând chiar funcționarea afacerii. Obținerea acestei autorizații depinde, de regulă, de două aspecte: activitățile desfăsurate și suprafața locației.

 • Astfel, în primă fază, se va înainta către ISU o cerere pentru solicitarea unui punct de vedere privind necesitatea obținerii avizului-autorizației de securitate la incendiu.
 • De regulă, pentru spații cu o suprafață mai mică de 50 mp, această autorizație nu este necesară, iar ISU va elibera ca răspuns o negație a obligativității de a o obține. Totuși, dacă desfășori și activități de alimentație, cel mai probabil vei fi nevoit să obții avizul/autorizația ISU.
 • Cererea pentru solicitarea punctului de vedere va conține mai multe informații despre locație și activitățile economice ce urmează a fi desfășurate, documente pentru locație (contract de proprietate/chirie, relevee, plan de amplasament), copie a certificatului de înregistrare etc.
 • Odata depus dosarul cu cererea și documentele aferente, există un termen de 30 de zile (care poate fi și mai mic) în care vei primi un răspuns: o negație sau o impunere de a obține autorizația ISU.
 • Dacă ai nevoie de autorizația ISU, se va depune o documentație specifică, se va face un control, iar apoi, dacă sunt îndeplinite toate reglementările legale, se eliberează autorizația ISU.

Autorizația ISU este valabilă pe toată durata de funcționare a activităților la locația respectivă, până la modificarea condițiilor pentru care s-a acordat autorizația.

Obținerea autorizației de la Primărie

Autorizația de la Primărie este obligatorie doar pentru activitățile de alimentație publică (codurile CAEN 5610, 5621, 5629 și altele, după caz).

Solicitarea acesteia se face după ce ai obținut avizele/autorizațiile menționate la secțiunile anterioare sau după ce ai obținut dovada că ai parcurs formalitățile de a le obține. Autorizația de la Primărie se eliberează în urma depunerii unei documentații și în urma plății unei taxe cuprinse între 2000-4000 lei (în funcție de capacitatea locației și activitatea propriu-zisă – taxa este stabilită la nivel local și de regulă, nu ajunge să fie suma maximă). Autorizația este valabilă 1 an și trebuie reînnoită anual.

Pentru mai multe detalii, îți recomandăm articolul 10 lucruri de știut despre autorizația de la primărie (pentru alimentație publică).

Alte informații utile

#1. Am nevoie de avizarea Ministerului Educației sau a altor instituții de învățamânt pentru a-mi deschide un after-school?

Nu. Activitățile unui after-school vizează, de regulă, activități ce nu intră în sfera educațională propriu-zisă. Pe langă petrecerea timpului cu copiii pe timpul realizării temelor, asigurarea mesei și a odihnei, dacă este cazul, se pot face cu aceștia și activități creative și în sprijinul dezvoltării acestora. Aceste activități nu sunt supuse unor reglementări legale ale Ministerului Educației, Inspectoratului Școlar sau de către ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar).

#2. Am nevoie de Autorizație de Mediu pentru activitățile unui after-school?

De regulă, nu. Autorizația de Mediu este necesară doar dacă printre codurile CAEN mai sus menționate este autorizat și codul CAEN 5610 – Restaurante și dacă locația este destinată a cel puțin 100 de locuri.

Având în vedere acest tip de afacere, sunt destul de rare cazurile în care este nevoie de această autorizație. Totuși, dacă aveți și alte coduri CAEN, recomandăm să ne contactați pentru a verifica necesitatea obținerii acestei autorizații.

#3. În cât timp obțin toate autorizațiile necesare pentru a deschide un after-school?

Din păcate, acest lucru nu poate fi estimat cu exactitate. Depinde foarte mult dacă îți sunt necesare autorizațiile pentru alimentație, care presupun ceva mai multe reglementări și, prin urmare, mai multă birocrație.

Îți recomandăm să ții cont de faptul că termenul obișnuit de soluționare a unei solicitări este de aproximativ 30 de zile pentru fiecare instituție în parte, deși în multe situații acesta poate fi mai mic, dar și mai mare, dacă nu sunt respectate anumite cerințe sau dacă documentația inițială nu este completă. Anumite demersuri se pot face în paralel, ceea ce ar scurta timpul necesar pentru demersurile cu autorizările.

#4. Ce alte aspecte ar mai fi importante în aceste demersuri?

– Încheierea unui contract de colectare a deșeurilor de o firmă specializată, autorizată de primăria localității în care vă veți desfășura activitatea.

– Contractarea unor servicii de protecția și securitatea  muncii și împotriva incendiilor.

#5. Am nevoie de studii și/sau experiență de lucru în acest domeniu pentru a deschide un after-school?

Nu. Având în vedere că activitățile specifice unui after-school nu intră în sfera educațională propriu-zis, nu este nevoie să ai calificări în domeniu.

Totuși, recomandăm o cercetare și o bună cunoaștere a acestei piețe, a tendințelor și a facilităților pe care le poți oferi astfel încât să ai un avantaj față de competiție. Bineînțeles, angajarea de personal calificat poate să fie un avantaj și să confere încredere pentru părinți.

***

Sperăm că aceste informații îți sunt de folos.

De asemenea, așteptăm feedback-ul tău și te invităm să ținem legătura pe viitor și pe Facebook.

Îți mulțumim pentru citirea articolului și mult succes!  🙂

Dă un share pentru prietenii tăi Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Email this to someone
email